Ανάρτηση Διορθωμένων Κτηματολογικών Πινάκων της ΔΕΚΕ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Εκτύπωση
Παρασκευή, 10 Οκτώβριος 2008 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΙΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μοίρες, 10/10/2008

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανάρτηση Διορθωμένων Κτηματολογικών Πινάκων της ΔΕΚΕ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

O Δήμος Μοιρών ανακοινώνει ότι έγινε η ανάρτηση διορθωμένων κτηματολογικών πινάκων της ΔΕΚΕ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ τον πίνακα αναλογισμού και καταμερισμού μεταξύ Δημοσίου και παρόδιων ιδιοκτητών της αποζημίωσης ακινήτων που είναι αναγκαία να απαλλοτριωθούν για τη διάνοιξη του τμήματος ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΜΟΙΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ από το χλμ 49,9 εως το χλμ. 55,0 στα πλαίσια του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Ν.ΚΡΗΤΗΣ» Οδικά τμήματα Ν.Ηρακλείου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται στον Δήμο Μοιρών για λαμβάνουν γνώση των προαναφερόμενων πινάκων.