Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 21ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 21ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 13 Αύγουστος 2020 12:53

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 30/07/2020

 

Σήμερα την 30-7-2020 ημέρα Πέμπτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/19, και του άρθρου 10 της από 11.03.20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9043/29-7-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, Δημάρχου Φαιστού.

 

 

Απ. Περιγραφή
1

Αποδοχή  χρηματοδότησης για συντήρηση γηπέδου Πόμπιας Δήμου Φαιστού  – τροποποίηση προϋπολογισμού 2020,  εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.     

Γ.

Νικολιδάκης

2

Αποδοχή χρηματοδότησης για αντικατάσταση α) ηλεκτρικού πίνακα και υποπίνακα, β) ηλεκτρικών λαμπτήρων στο γήπεδο Τυμπακίου  – τροποποίηση προϋπολογισμού 2020,  εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης


 

Χάρτης περιοχής

map.jpg