Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση Σύγκλησης 34ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης 34ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 21 Οκτώβριος 2021 11:53

Tην Δευτέρα 25-10-2021 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 


ΘΕΜΑΤΑ

 

 

1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Φαιστού οικονομικού έτους 2022 και υποβολή του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού.
2. Έγκριση πρακτικού ΙΙ διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ».

 

3.Έγκριση πρακτικού ΙΙ διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΝΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΩΝ».

4.Έγκριση πρακτικού Ι ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ"

5. Έγκριση ενεργειών Δημάρχου (αρ. αποφ. Δημάρχου 1287/2021) ανάθεση εντολής σε πληρεξούσιο δικηγόρο συγκεκριμένης υπόθεσης του Δήμου Φαιστού -άσκηση προσφυγής ανάκλησης κατά της υπ'αρ. 426/2021 πράξης του Ζ΄ κλιμακίου του ελεγκτικού συνεδρίου.

6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΕ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΠ 2019 & ΓΑΛΑΚΤΟΣ 2020 - 70ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 , εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

7. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ Κ.Α.ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΣΠΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ & ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ - 71η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 , εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

8. Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΙΣΤΑΡΟΥ».

9. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.

10. ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α.Ε. 00.6463 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΈΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» - 72η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 , εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

11. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΕ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΟΧ - 73η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 , εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

12. Έγκριση παράτασης της σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες συμβουλευτικής - εκπαιδευτικής υποστήριξης στις απαιτούμενες βάσει θεσμικού πλαισίου διαδικασίες τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. & κατάρτισης των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας» του Δήμου Φαιστού, η οποία λήγει στις 2710/2021.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 


Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg