Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 13 Δεκέμβριος 2019 14:40

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

1. Κατάρτιση των όρων του ανοικτούηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΟΙΡΩΝ», συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

2. Παράταση ισχύος προσφορών του διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή και συντήρηση κολυμβητηρίου Μοιρών»

3. Χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση και αναβάθμιση 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Μοιρών»

4.Χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: Αποκατάσταση βατότητας του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Φαιστού»

5. Τροποποίηση Π/Υ οικ.έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση ΚΑΕ Μισθοδοσίας

6.Τροποποίηση Π/Υ οικ.έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση ΚΑΕ εξόδων 00.6151 με τίτλο «δικαιώματα ΔΕΗ 2% επί των εισπράξεων των τελών ΤΑΠ και ΔΦ»

7. Τροποποίηση Π/Υ οικ.έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για τη δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων 00.6495.0004 με τίτλο ‘ Δαπάνες για τη σύνταξη και την υποβολή δηλώσεων Δημοτικής περιουσίας στα πλαίσια του εθνικού Κτηματολογίου»

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 


Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg