Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 11ης 2020 δια Περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 11ης 2020 δια Περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 30 Απρίλιος 2020 12:46

Την Δευτέρα 4η Μαΐου 2020 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις προβλέψεις της παρ. 6 του Ν. 3852/2010, της παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του αρ.167 του Καλλικράτη (ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 και την παρ.2 αντιστοίχως του αρ.184 του ν.4635/2019 και σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11-3-2020) και του άρθρου 43 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/30-03-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Χρόνος έναρξης συνεδρίασης :    10:00

Χρόνος λήξης της συνεδρίασης:   14:00

Τρόπος διεξαγωγής συνεδρίασης:  Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Γνωστοποίηση ψήφου ή τυχόν απόψεων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική  διεύθυνση info@moires.gov.gr ή εναλλακτικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Πρόεδρο ή την αντιδήμαρχο Οικονομικών, κατά τις ώρες διεξαγωγής της συνεδρίασης (10:00- 14:00)

ΘΕΜΑΤΑ                                                                               

1. Aνάκληση της υπ΄ αριθμό 112/2019 Α.Ο.Ε., έγκριση της με αριθμό 62/2019 επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΟΙΡΩΝ – ΠΟΜΠΙΑΣ ΕΩΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟ 97 Ε.Ο. – ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΟΙΡΩΝ – ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ ΕΩΣ 97 Ε.Ο.»,  κατάρτιση των όρων του ανοικτού διαγωνισμού και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

2. Έγκριση πρακτικού (Ι) της διαδικασίας επιλογής προσωρινού αναδόχου για τη κατασκευή του έργου «αγροτική οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Πόμπιας του Δήμου Φαιστού»

3. Έγκριση μελέτης και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης της.

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ " Δήμου Φαιστού.

5.Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη-Κατακύρωσης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ Τ.Κ. ΠΟΜΠΙΑΣ» (Α.Μ 17/2019).

6. Μείωση μισθώματος λόγω του covid-19.

7. Σύσταση πάγιας προκαταβολής των Κοινοτήτων του Δήμου Φαιστού και ορισμός υπολόγων –διαχειριστών.

8. Έγκριση ετήσιας συνδρομής στις εφημερίδες ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ  και ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ.

9. Συγκρότηση της αρμόδιας επιτροπής συντήρησης-επισκευής αυτοκινήτων-οχημάτων του Δήμου Φαιστού, για το οικονομικό έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 3373/390/1975 (ΦΕΚ 349/27-03-1975 τεύχος Β΄) Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως.

10. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και ενίσχυση του ΚΑ εξόδων  70.6054.0002 με τίτλο « εισφορές εργαζομένων προγράμματος απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα με ασφαλιστικά μέτρα», εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg