Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση Εκτακτης Kατεπείγουσας Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Εκτακτης Kατεπείγουσας Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 28 Σεπτέμβριος 2020 13:26

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29-9-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Ο λόγος της έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής είναι η ανάγκη για άμεση επίσπευση διαδικασιών νομικού χαρακτήρα την οποία και αιτήθηκε ως υπερεπείγουσα ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου.

ΘΕΜΑΤΑ

Παραίτηση  από  τις  ήδη  ασκηθείσες  εφέσεις  όπου  αυτές  έχουν  ασκηθεί   αλλά  και  από  την  μελλοντική  άσκηση  έφεσης  σε  όποια  απόφαση  υπάρχει  ακόμα  δικαίωμα  άσκησης  τέτοιας  ώστε  οι  υποθέσεις  αυτές  να  τελεσιδικήσουν  άμεσα  προκειμένου  να  ενταχθούν σε  πρόγραμμα πληρωμής  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  για  έργα  και  προμήθειες.

1. Η υπ'αριθμ. 246/2020  οριστική  απόφαση  του  Μονομελούς Πρωτοδικείου  Ηρακλείου  επί  της με Γ.Α. 1441/νΤΜ/178/2018  αγωγής της  ΥΔΡΟΕΤΕΡ  Ε.Ε.. , συνολικού ποσού  35.577,44 €  πλέον εξόδων και τόκων  ως  οφειλόμενων  και  μη  πληρωθέντων  για  εργασίες  επισκευής γεωτρήσεων  το  2014.  

2. Η  υπ'αριθμ. 245/2020  οριστική  απόφαση  του  Μονομελούς Πρωτοδικείου  Ηρακλείου  επί  της με  Γ.Α. 1440/νΤΜ/177/2018 αγωγής  της  “ΑΦΟΙ  ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.”, συνολικού ποσού  34.261,73 € πλέον  εξόδων και τόκων    ως  οφειλόμενων  και  μη πληρωθέντων  για  εργασίες  επισκευής  γεωτρήσεων  το  2012  και  μετά.

3. Η  υπ'αριθμ. 915/2019  οριστική  απόφαση  του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Ηρακλείου  επί  της  με  Γ.Α. 1376/νΜΘ/44/2019  αγωγής της  εταιρείας  ΕΜΜ. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ  ΑΒΕΕ  και  η  οποία αφορούσε  τη  μίσθωση  μηχανήματος  στον  πρώην  Δήμο  Τυμπακίου  το έτος  2008  για  τη  διάνοιξη  αγωγού  μεταφοράς  επεξεργασμένων λυμάτων  από  το  Βιολογικό  Καθαρισμό  Τυμπακίου  μέχρι  τον Αφραθιά  με  απόφαση  του  τότε  Δημάρχου  αντί  ποσού   36.900 €. Το δικαστήριο επιδίκασε το ποσό των 36.900 € πλέον  τόκων  και  δικαστική  δαπάνη  1.600 €.

4. Η  με  Γ.Α. 759/νΤΜ/80/2018  αγωγή  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία “ΑΔΕΛΦΟΙ  ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ” κατά  του  Δήμου  Φαιστού  στο Μονομελές Πρωτοδικείο  Ηρακλείου  για ποσό  114.460 €  πλέον  εξόδων και  τόκων ως οφειλόμενο  αντίτιμο  για  την  αγορά  από  τον  πρώην  Δήμο Τυμπακίου  ενός  χωματουργικού μηχανήματος  το  έτος  2002. Είχε  ασκηθεί η  με  αριθμό  κατάθεσης  ΑΓ105/2005  αγωγή  στο  Τριμελές  Διοικητικό Πρωτοδικείο  Ηρακλείου  επί της  οποίας  εκδόθηκε  η  υπ'αριθμ. 2026/2017 απόφαση  που  απέρριψε  την  αγωγή  λόγω  ελλείψεως  δικαιοδοσίας  των διοικητικών  δικαστηρίων. Στη  συνέχεια  ασκήθηκε  η  με  Γ.Α. 759/νΤΜ/80/2018  αγωγή  στο  Μονομελές  Πρωτοδικείο  Ηρακλείου με  το  ίδιο  ακριβώς  αντικείμενο  και  τους  ίδιους  διαδίκους, επί  της  οποίας εκδόθηκε  η  υπ'αριθμ. 489/2019  απόφαση  του  που  έκανε  δεκτή  την αγωγή  για  ποσό  114.460 €  πλέον  εξόδων  1.800 €  και  τόκων  από  την επίδοση  της  αγωγής.  Κατά  της  απόφασης  αυτής  ασκήθηκε  η  με αρ.πρωτ. 658/2019 έφεση  για  την  οποία  έχει  οριστεί  δικάσιμος  η  14-12-2021.

5. Η  με  Γ.Α. 4472/ΤΜ/1195/2015  αγωγή  του  Εμμ. Μαλεφιτσάκη  στο Μονομελές  Πρωτοδικείο  Ηρακλείου    κατά  του  Δήμου  Φαιστού  και  η οποία  αφορά  την  προμήθεια  διαφόρων  υλικών  στον  πρώην  Δήμο Τυμπακίου  το  έτος  2010  με  έγγραφες  εντολές  του  αρμόδιου αντιδημάρχου, ποσού  24.377,61  €  πλέον  εξόδων  και  τόκων. Επ' αυτής εκδόθηκε  η  υπ'αριθμ. 82/2017  οριστική  απόφαση  μας  επέβαλλε  να καταβάλλουμε το ποσό  των  24.377,61  €  εντόκως  πλέον  δικαστικής δαπάνης  1.000 €. Ο  Δήμος  Φαιστού  άσκησε  την  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  192/2017  έφεση  κατά  της  απόφασης  αυτής  η  οποία  εκδικάστηκε  την  14-05-2019.

6. Η  με  Γ.Α. 4471/ΤΜ/1194/2015  αγωγή  της Εμμ. Μαλεφιτσάκης ΑΒΕΕ   στο Μονομελές  Πρωτοδικείο  Ηρακλείου    κατά  του  Δήμου Φαιστού  και  η οποία  αφορά  την  προμήθεια  διαφόρων  υλικών  στον πρώην  Δήμο Τυμπακίου  το  έτος  2010  με  έγγραφες  εντολές  του αρμόδιου αντιδημάρχου, ποσού  97.092,01  €. Επ' αυτής εκδόθηκε  η υπ'αριθμ. 83/2017  οριστική  απόφαση  μας  επέβαλλε  να καταβάλλουμε το ποσό  των  97.092,01  €  πλέον  τόκων  και  4.000   δικαστικής  δαπάνης.  Ο Δήμος  Φαιστού  άσκησε  έφεση  κατά  της  απόφασης  αυτής  η  οποία  έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί  την 08-12-2020.

7. Η  με  Γ.Α. 306/νΤΜ/37/2019  αγωγή  του  Κωνσταντίνου  Παυλάκη στο  Μονομελές  Πρωτοδικείο  Ηρακλείου    κατά  του  Δήμου  Φαιστού για  ποσό  49.142,27  €  πλέον εξόδων  και  τόκων  και  η οποία  σε  απευθείας ανάθεση  μεταφοράς  απορριμμάτων. Επ'αυτής  εκδόθηκε  η  υπ'αριθμ. 311/2020  οριστική  απόφαση  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Ηρακλείου που  μας  επιβάλλει  να  καταβάλλουμε  το  ποσό  των  49.142,73 €  εντόκως πλέον  δικαστική  δαπάνη  1.000 €. 

8. Η υπ’αρ. 1070/2017 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου ποσού 200.681,02 ευρώ  για  την  οποία  έχει  ασκηθεί  έφεση  από  τον  Δήμο  Φαιστού  (Ι.Κ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ  Α.Ε.)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg