Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Μέλη Τοπικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Μοιρών PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 19 Αύγουστος 2008 01:41

Για το Δήμο Μοιρών πληθυσμιακά προβλέπεται να υπάρχει ένα 5μελές Συμβούλιο που θα συνεδριάζει μία φορά τουλάχιστον το μήνα και το οποίο θα εκλέγεται με άμεση και μυστική ψηφοφορία. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου θα τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του Προέδρου και του Γραμματέα του και ο Πρόεδρός του θα μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εκφράζοντας τη γνώμη του για θέματα σχετικά με τα ενδιαφέροντα των νέων της περιοχής του.

 

Με την 58/2008 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μοιρών, ορίστηκε τόσο η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη του τοπικού συμβουλίου Νεολαίας, όσο και τα λοιπά διαδικαστικά ζητήματα, όπως καθορίστηκαν με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με την 105/2008, ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μοιρών, επικυρώθηκε το αποτέλεσμα της εκλογής για την ανάδειξη του πρώτου Συμβουλίου του Τοπικού Συμβουλίου νέων του Δήμου Μοιρών, που διενεργήθηκαν την 30η Μαρτίου του 2008, ανακηρύχτηκαν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο και καθορίστηκε η πρώτη συνεδρίαση για την εκλογή προεδρείου.

Σήμερα η σύνθεση, των μελών του Τοπικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Μοιρών έχει ως εξής:

Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ιδιότητα
1 Βασιλειάδη Ειρήνη Ανδρέας Πρόεδρος
2 Γουρλεμάκης Φανούριος Νεκτάριος Αντιπρόεδρος
3 Μπαριτάκης Γεώργιος Ιωάννης Γραμματέας
4 Βρανάκη Καλλιόπη Εμμανουήλ Ταμίας
5 Νικολούδη Κυριακή Εμμανουήλ Μέλος

Η δημοτική αρχή (ο Δήμαρχος ή εκπρόσωπός του) μπορεί να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Νέων, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg