Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Γραφείο Χορηγήσεων Αδειών και Βεβαιώσεων PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 18 Αύγουστος 2008 00:34

Το Γραφείο Χορηγήσεων Αδειών και Βεβαιώσεων είναι αρμόδιο για:

  • Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεως προστίμων που καθορίζονται με τις κανονιστικές αποφάσεις (Ν.3463/06).
  • Την αφαίρεση άδειας οικοδομής για ασφαλιστικές εισφορές [άρθρο 41 παρ. 2 Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α. 816/8'65, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 ΑΥΚΥ Φ 21/21/1473/1972, (8324)].
  • Την βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για μεταδημότευση [άρθρο 32 του N. 1516/85 (A 20) και του Ν. 3463/06
  • Την θεώρηση των τιμοκαταλόγων των δωματίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυμάτων στις περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νομούς ή νησιά που δεν εδρεύουν υπηρεσίες του EOT [άρθρο 14 της 503007/ 76 απόφασης του Γ.Γ. EOT, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 8του Ν. 1652/86, (Α' 167) και η ΚΥΑ 1947/94, (Β' 846)].
  • Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων, που προβλέπονται από τους Α.Ν. 445/1937 (Α' 22) και 446/1937 (Α' 23) (Ν.3463/06).
  • Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιδιών, που προβλέπονται από αστυνομικές διατάξεις και δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2000/1991 (Α' 206) (Ν.3463/06).
  • Εκδίδει όλες τις άδειες για τα καταστήματα του παρόντος άρθρου (άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κοκ) και όλες τις αντίστοιχες με τις αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας χορηγούμενες άδειες.
 

Χάρτης περιοχής

map.jpg